Cumpără forma actualizată
  •  

SECȚIUNEA a 4-a Notarea probei și comunicarea rezultatelor

Art. 14. -

Anterior notării lucrărilor, comisia de concurs întocmește baremul detaliat de corectare și îl afișează prin grija secretariatului comisiei.

Art. 15. -

(1) Notarea lucrărilor se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 5 zile de la data susținerea probei.

(2) Lucrările se corectează sigilate.

(3) Acordarea punctajului se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. După acordarea punctajului lucrările se desigilează.

(4) Se consideră admis la concursul de selecție funcționarul public care a obținut minimum 60 de puncte.

(5) Punctajele obținute, cu mențiunea "admis" sau "respins", se comunică candidaților prin afișare la sediul agenției și pe pagina de internet a acesteia în termen de maximum 5 zile de la susținerea probei scrise.

Art. 16. -

Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...