FORMULAR de înscriere la concursul de selecție a reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
FORMULAR
de înscriere la concursul de selecție a reprezentanților Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici în cadrul comisiilor de concurs și
de soluționare a contestațiilor

Instituția publică1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele funcționarului public: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică deținută: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informații privind studiile universitare absolvite
Instituția de învățământ Specializarea Nivelul diplomei obținute Perioada
Vechime în specialitatea studiilor absolvite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informații privind sancțiunile disciplinare
Sancționat disciplinar:
DA NU
[ ] [ ]
Pentru sancțiunea disciplinară a intervenit radierea în condițiile legii2:
DA NU
[ ] [ ]
Cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar faptul că informațiile prezentate mai sus sunt reale și le pot dovedi cu documente.
Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . . . . .
Avizat de către compartimentul de resurse umane3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele persoanei care avizează4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data, semnătura și ștampila instituției publice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Se va completa cu "Instituția prefectului județului ..................", respectiv "Consiliul județean .................".

2 Se va completa doar în situația în care funcționarul public a fost sancționat disciplinar.

3 Se va completa cu denumirea compartimentului, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției publice.

4 Se va completa cu numele și prenumele coordonatorului compartimentului de resurse sau a persoanei desemnate prin decizie a conducătorului instituției publice.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...