SECȚIUNEA a 6-a Dispoziții tranzitorii

Art. 20. -

Până la finalizarea concursurilor de selecție potrivit termenelor prevăzute prin prezentul regulament, desemnarea reprezentanților se face pe baza propunerilor instituțiilor prefecturilor și consiliilor județene din județul în care se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul.

Art. 21. -

Agenția este autorizată să refuze justificat desemnarea funcționarilor publici selectați potrivit prezentului regulament pe baza evaluărilor efectuate cu privire la activitatea și conduita în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...