SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pentru concursurile și/sau examenele organizate de autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală și pentru autoritățile și instituțiile publice deconcentrate, pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare agenția, în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor, funcționari publici din cadrul instituției prefectului sau ai consiliului județean din județul în care își are sediul instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică pentru care se organizează concursul.

(2) Pot fi desemnați ca reprezentanți ai agenției funcționarii publici care au promovat concursul de selecție și care au primit acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Concursul pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai agenției, denumit în continuare concurs de selecție, se organizează bianual de către agenție.

(2) Anunțul privind organizarea concursului de selecție se afișează pe pagina de internet a Agenției și se comunică instituțiilor prefectului și consiliilor județene. Anunțul conține în mod obligatoriu și bibliografia stabilită pentru concurs prin ordin al președintelui agenției.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...