Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SECȚIUNEA a 5-a Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului
autorității sau instituției publice

Art. 17. -

(1) La finalizarea concursului de selecție se întocmește un proces-verbal care conține modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii și de secretarul comisiei de selecție.

(2) Lista candidaților declarați admiși la concursul de selecție se comunică, pentru fiecare județ, instituției prefectului și consiliului județean. Lista conține doar informațiile privind funcționarii publici declarați admiși la concursul de selecție care își desfășoară activitatea în cadrul instituției prefectului respective sau consiliului județean respectiv.

Art. 18. -

(1) În vederea desemnării reprezentanților agenției potrivit art. 1, pe baza listei candidaților declarați admiși la concursul de selecție comunicate potrivit art. 17 alin. (2), prefectul, respectiv președintele consiliului județean, stabilește lista funcționarilor publici care vor fi desemnați reprezentanți ai agenției și o comunică acesteia în termen de 3 zile.

(2) Numărul maxim al funcționarilor publici stabiliți potrivit alin. (1) nu poate depăși 15.

(3) La stabilirea celor 15 funcționari publici potrivit alin. (1) se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, ordinea punctajelor obținute la concursul de selecție și următoarele criterii cumulative:

a) 5 funcționari publici ocupă funcții publice de conducere;

b) 4 funcționari publici sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată în specialitate juridică sau administrativă;

c) 2 funcționari publici sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată în specialitate economică;

d) 2 funcționari publici sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată în specialitate tehnică.

(4) După utilizarea criteriilor prevăzute la alin. (3), în vederea completării listei până la numărul maxim de 15 funcționari publici criteriul utilizat este ordinea punctajelor obținute la concursul de selecție.

(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în situația în care numărul candidaților declarați admiși la concursul de selecție și comunicați potrivit art. 17 alin. (2) este mai mic sau egal cu 15, toți candidații vor fi incluși pe lista stabilită potrivit alin. (1).

(6) Comunicarea de către prefect sau președintele consiliului județean a listei stabilite potrivit prezentului articol prezumă acordul privind desemnarea funcționarilor publici înscriși pe listă ca reprezentanți ai agenției.

Art. 19. -

(1) În situația în care numărul funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice declarați admiși la concursul de selecție este mai mare de 15, funcționarii publici care nu au fost incluși pe lista prevăzută la art. 18 alin. (1) vor fi incluși pe o "listă de rezervă".

(2) Funcționarii publici din "lista de rezervă" vor înlocui, cu respectarea dispozițiilor art. 18 alin. (3) și (4), un funcționar public care nu mai îndeplinește condițiile pentru a putea fi desemnat reprezentant al agenției.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...