Art 7 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție -
Art. 7.
-

(1) În termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), comisiile de concurs au obligația verificării îndeplinirii condițiilor de către funcționarii publici pentru care s-au primit formularele prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2).

(2) Rezultatele selecției se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins".

(3) Lista persoanelor selectate potrivit alin. (1) se afișează pe pagina de internet a agenției și se comunică fiecărei instituții a prefectului sau consiliu județean, în termen de maximum două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 3 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (2), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene, aceasta se comunică funcționarilor publici selectați în vederea participării la concursul de selecție.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 4 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 5 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 6 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 7 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 8 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 9 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 10 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 11 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 12 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 13 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 14 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 15 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 16 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 17 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
;
se încarcă...