Art 3 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție -
Art. 3.
-

(1) În vederea participării la concursul de selecție, în termen de 10 zile de la data publicării și comunicării anunțului prevăzut la art. 2 alin. (2), funcționarii publici interesați din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene vor transmite agenției, completat, formularul prevăzut în anexa la prezentul regulament și o copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul. Formularul se completează de către funcționarii publici interesați și se avizează de către compartimentul de resurse umane al autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(2) În situația în care funcționarii publici interesați nu pot prezenta formularul avizat potrivit alin. (1), vor transmite copii de pe diplomele de studii universitare și de pe carnetul de muncă, certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul de resurse umane al autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(3) Formularele, respectiv copiile de pe diplomele de studii universitare și carnetul de muncă, precum și copiile cărților de identitate se transmit centralizat pentru fiecare instituție a prefectului sau consiliu județean.

(4) Pentru a putea participa la concursul de selecție, funcționarii publici interesați din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie numiți într-o funcție publică din clasă I;

b) să aibă cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice deținute;

c) să nu fi fost sancționați disciplinar, cu excepția cazului în care sancțiunea disciplinară a fost radiată potrivit legii;

d) să aibă cunoștințe aprofundate în administrația publică.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 4 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 5 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 6 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 7 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 8 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 9 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 10 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 11 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 12 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 13 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
;
se încarcă...