Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de desfășurare a concursului de selecție -
Art. 13.
-

(1) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(2) Durata concursului de selecție se stabilește de comisia de selecție în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși două ore.

(3) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de selecție prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfășurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din concurs.

(5) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

(6) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, va elimina candidatul din sală, va face mențiunea "anulat" pe lucrare și va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

(7) Lucrările vor fi redactate, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de agenție, purtând ștampila acestei instituții.

(8) Prima filă a lucrărilor, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila agenției.

(9) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 3 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 4 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 5 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 6 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 7 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 8 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 9 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 10 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 11 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 12 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 13 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 14 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 15 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 16 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 17 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Art 18 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Art 19 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Art 20 Dispoziții tranzitorii
Art 21 Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...