Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de desfășurare a concursului de selecție -
Art. 11.
-

(1) Subiectele pentru concursul de selecție se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte cunoașterea aprofundată a legislației din domeniul funcției publice și cunoștințele generale în administrația publică.

(2) Comisia de selecție va stabili subiectele, va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă și va stabili punctajul fiecărui subiect, în ziua în care se desfășoară concursul de selecție.

(3) În cazul în care concursul de selecție constă și în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă.

(4) În cazul în care, datorită numărului mare de candidați, proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu excepția situației în care se organizează simultan.

(5) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila agenției.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 4 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 5 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 6 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 7 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 8 Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Art 9 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 10 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 11 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 12 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 13 Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Art 14 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 15 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 16 Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Art 17 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Art 18 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Art 19 Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Art 20 Dispoziții tranzitorii
Art 21 Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...