Sancțiuni | Ordonanță de urgență 61/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 15. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea contravențională a persoanelor vinovate.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 400 lei la 8.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1)-(4) și ale art. 7 alin. (1) și (7). Modificări (1)

(3) Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii se sancționează potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. - Modificări (1)

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac de către CNCD.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 61/2008:
Dispoziții generale
Principiul egalității de tratament
Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Apărarea drepturilor
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...