Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 61/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 17. -

Prezenta ordonanță de urgență nu aduce atingere libertății individului de a-și alege partenerii contractuali, cu condiția ca această alegere să nu fie determinată de sexul persoanei respective.

Art. 18. -

Prezenta ordonanță de urgență nu aduce atingere dispozițiilor mai favorabile referitoare la protecția femeilor în ceea ce privește sarcina și maternitatea.

Art. 19. -

(1) Dispozițiile contrare principiului egalității de tratament în ceea ce privește accesul la furnizarea de bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii din contracte sau din regulamentele interne ale întreprinderilor, cu sau fără scop lucrativ, ori ale societăților de asigurare, reasigurare vor fi modificate, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

(2) Autoritățile care au responsabilități de autorizare, supraveghere și reglementare în domeniul asigurărilor și pensiilor private se asigură că la elaborarea, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a oricăror reglementări legislative și/sau administrative vor lua în considerare respectarea principiului egalității de tratament.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 61/2008:
Dispoziții generale
Principiul egalității de tratament
Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Apărarea drepturilor
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...