Art 8 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor | Ordonanță de urgență 61/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor -
Art. 8.
-

(1) Pentru exercitarea prevederilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, și ANES vor colabora, pe bază de protocoale, cu autoritățile de supraveghere competente în domeniul asigurărilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe și al prestării de servicii.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită CSA, și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită CSSPP, au obligația de a asigura informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate și de a încuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență vor fi publicate pe site-urile acestor instituții și vor face obiectul unor campanii de informare organizate de către ANES.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 61/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Principiul egalității de tratament
Art 6 Principiul egalității de tratament
Art 7 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Art 8 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Art 9 Apărarea drepturilor
Art 10 Apărarea drepturilor
Art 11 Apărarea drepturilor
Art 12 Apărarea drepturilor
Art 13 Apărarea drepturilor
Art 14 Apărarea drepturilor
Art 15 Sancțiuni
Art 16 Sancțiuni
Art 17 Dispoziții finale
Art 18 Dispoziții finale
;
se încarcă...