Art 12 Apărarea drepturilor | Ordonanță de urgență 61/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Apărarea drepturilor -
Art. 12.
-

(1) Persoana care se consideră lezată prin nerespectarea principiului egalității de tratament în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii trebuie să probeze în fața unei instanțe sau a unei autorități competente fapte pe care se întemeiază pretinsa discriminare, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamația sau, după caz, cererea de chemare în judecată îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cadrul procedurilor penale.

(3) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul asociațiilor, organizațiilor sau altor persoane juridice prevăzute la art. 11.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 61/2008:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Principiul egalității de tratament
Art 6 Principiul egalității de tratament
Art 7 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Art 8 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Art 9 Apărarea drepturilor
Art 10 Apărarea drepturilor
Art 11 Apărarea drepturilor
Art 12 Apărarea drepturilor
Art 13 Apărarea drepturilor
Art 14 Apărarea drepturilor
Art 15 Sancțiuni
Art 16 Sancțiuni
Art 17 Dispoziții finale
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
;
se încarcă...