Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 51/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii.

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență este aplicabilă în toate cazurile în care se solicită ajutor public judiciar în fața instanțelor judecătorești sau a altor autorități cu atribuții jurisdicționale române de către orice persoană fizică având domiciliul sau reședința obișnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Pentru a determina dacă solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplică legea română. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României, pentru a se stabili dacă acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru se aplică legea statului membru în cauză.

(3) Stabilirea domiciliului sau a reședinței obișnuite se determină în funcție de data depunerii cererii de ajutor public judiciar. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (1)

Ajutorul public judiciar prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se acordă în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale, precum și în alte cauze, cu excepția celor penale.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (17), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (3), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, orice persoană fizică, în situația în care nu poate face față cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege soțul/soția, copiii sau alți descendenți în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea solicitantului, precum și copiii sau alți descendenți în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor și în întreținerea solicitantului. Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, se consideră membru al familiei și persoana care are domiciliul ori reședința comună și gospodărește împreună cu solicitantul, copiii sau alți descendenți în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea solicitantului, precum și copiii sau alți descendenți în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor și în întreținerea solicitantului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 51/2008:
Dispoziții generale
Formele ajutorului public judiciar și condițiile de acordare
Competența și procedura de acordare a ajutorului public judiciar
Asistența extrajudiciară
Organizarea, coordonarea și controlul activității de acordare a ajutorului public judiciar
Reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau altor persoane care au domiciliul ori reședința obișnuită pe teritoriul unui stat membru și formularea unei cereri de asistență judiciară către un alt stat membru al Uniunii Europene
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (II)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
Ce a decis CCR recent privind ajutorul public judiciar
Studiu de caz - Este corectă o hotărâre judecătorească dacă nu a fost soluționată cererea de ajutor public judiciar înainte de pronunțarea hotărârii?
Studiu de caz - Este corectă o hot. judec. dacă nu a fost soluționată cererea de ajutor public judiciar înainte de pronunțarea hotărârii?
Accepțiunile noțiunii de familie din anul 1918 și până în prezent
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...