Art 1 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 51/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    160 A se vedea, pentru amănunte, I. Deleanu, „Ajutorul public judiciar”. Legislația europeană și română în materie, Dreptul nr. 8/2008, p. 17-47. 
    161 O.U.G. nr. 51/2008 transpune în dreptul intern Directiva Consiliului 2003/8/CE de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 51/2008, asistența acordată de stat are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită ahotărârilor judecătorești sau aaltor titluri executorii. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând prevederile constituționale, legislația în domeniu conține dispoziții referitoare la asistența judiciară. Altfel, O.U.G. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în detalierea dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la apărare, prevede, în art. 1, că ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită ahotărârilor judecătorești sau aaltor titluri executorii. În art. 6 din Codul de procedură penală adoptat în 1968 s-a prevăzut, ca regulă de bază aprocesului penal, garantarea dreptului de apărare. După 1990, aceste dispoziții au cunoscut modificări substanțiale, atât prin legi preconstituționale (Legea nr. 32/1990), cât și postconstituționale (Legea nr. 281/2003), care au concretizat garanții procesuale pentru realizarea dreptului. În acest mod, dreptul la apărare adobândit un caracter concret atât pentru învinuit sau inculpat, cât și pentru celelalte părți implicate în soluționarea cauzelor penale, și aceasta pe întreaga durată aprocesului penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 51/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Formele ajutorului public judiciar și condițiile de acordare
Art 7 Formele ajutorului public judiciar și condițiile de acordare
Art 8 Formele ajutorului public judiciar și condițiile de acordare
Art 9 Formele ajutorului public judiciar și condițiile de acordare
Art 10 Formele ajutorului public judiciar și condițiile de acordare
Art 11 Dispoziții comune
Reviste:
Studiu de caz - Este corectă o hotărâre judecătorească dacă nu a fost soluționată cererea de ajutor public judiciar înainte de pronunțarea hotărârii?
Studiu de caz - Este corectă o hot. judec. dacă nu a fost soluționată cererea de ajutor public judiciar înainte de pronunțarea hotărârii?
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (II)
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...