Art 6 | Ordonanță de urgență 50/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
 •  

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6: Jurisprudență

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, și a normei de poluare și a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, și a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula: Modificări (1), Jurisprudență

Suma de plată = [(A x B x 30) + (C x D x 70) ] x (100 - E),
             |||       |||    ||||||||
             100       100     100

unde:

A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;

B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor; Modificări (1)

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula: Jurisprudență, Doctrină (1)

Suma de plată = C x D x (100-E),
             |||||
             100

unde:

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

c) formula prevăzută la lit. b) se aplică și pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislația comunitară nu prevede măsurarea emisiilor de CO2; Modificări (1)

d) formula prevăzută la lit. b) se aplică și pentru autovehiculele din categoria N1; Jurisprudență

e) formula prevăzută la lit. b) se aplică și pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3, pentru care taxa specifică pe cilindree este prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3. Jurisprudență

(2) Norma de poluare Euro și valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menționate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislația comunitară, aceste elemente se determină pe baza măsurătorilor realizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", la cererea și pe cheltuiala contribuabilului. Modificări (1)

(3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în funcție de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnică și nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare față de cota fixă, în funcție de abaterile de la situația standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculează în funcție de data primei înmatriculări a acestuia. Jurisprudență

(5) Atunci când persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de până la o lună. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    În acțiunea principală, din dosarul prezentat Curții reiese fără echivoc că valoarea taxei era stabilită, pe de oparte, în funcție de parametri care reflectau într-o anumită măsură poluarea cauzată de vehicul, precum capacitatea cilindrică aacestuia și norma Euro căreia îi corespundea, și, pe de altă parte, ținând seama de deprecierea vehiculului menționat. Această depreciere, care conducea la reducerea valorii obținute pe baza parametrilor de mediu, era determinată nu numai în funcție de vechimea vehiculului [elementul E în formulele prevăzute la art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 50/2008], ci și, astfel cum rezulta din art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2008 și din art. 4 și 5 din Normele metodologice, de rulajul mediu anual real al acestuia din urmă, cu condiția depunerii de contribuabil aunei declarații care să ateste acel rulaj. Pe de altă parte, în cazul în care aprecia că vechimea și rulajul mediu anual real nu reflectau, în mod corect și suficient, deprecierea reală avehiculului, contribuabilul putea să ceară, în temeiul art. 10 din O.U.G. nr. 50/2008, ca aceasta să fi fost determinată printr-o expertiză ale cărei costuri, suportate de contribuabil, nu puteau depăși costul operațiunilor aferente expertizei. [ Mai mult... ] 

.....
    883 Avocatul general a susținut că nu era întru totul clar cum se ajungea la acel rezultat: „Presupunem că aceasta înseamnă că la calcularea cotei de reducere din coloana 2 a anexei nr. 4 se iau în considerare starea tehnică și dotările care sunt obișnuite pentru vehicule care au aceeași vechime cu cel în cauză. Revine, desigur, instanței de trimitere să interpreteze reglementarea națională și să stabilească sensul corect al acestei dispoziții”.
[ Mai mult... ]
 
.....
    879 „Suntem conștienți că se poate argumenta că faptul de a prevedea, pentru ceea ce se vrea a fi o taxă pe poluare, o reducere a taxei în raport cu vechimea vehiculului ar putea fi cu dificultate compatibil cu ideea că, cu cât un vehicul este mai vechi, cu atât este mai susceptibil să polueze mediul. Deși argumentul nu este lipsit de sens, ne este greu să ne imaginăm cum ar fi putut legiuitorul român să adopte această reglementare într-o formă diferită, având în vedere cerința clară stabilită în jurisprudența Curții de a se lua în considerare deprecierea vehiculului. În acest context, vechimea vehiculului va fi, inevitabil, un factor relevant”.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 50/2008:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...