Art 4 | Ordonanță de urgență 50/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Obligația de plată a taxei intervine: Jurisprudență

a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) la repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 și 9. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Obligația de plată ataxei se naște, conform art. 4 din O.U.G. nr. 50/2008: a) cu ocazia primei înmatriculări aunui autovehicul în România; b) la repunerea în circulație aunui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 și 9.Reclamantul susține că dispozițiile O.U.G. nr. 50/2008 cu privire la taxa de poluare sunt în contradicție cu dispozițiile art. 25, 28, 90 parag. 1 CE. [ Mai mult... ] 

Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
    În aceasta cauză, Tribunalul Gorj aadresat Curții de Justiție următoarele întrebări: 1) Art. 110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că impozitele interne discriminatorii pe care le interzice includ și taxa reglementată în legislația României prin O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, așa cum afost modificată prin O.U.G. nr. 208/2008, O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 și O.U.G. nr. 117/2009?; 2) Art. 110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene permite României ca prin intermediul legislației naționale să instituie la emiterea O.U.G. nr. 50/2008, începând cu 1 iulie 2008, criteriul „primei înmatriculări în România”, așa cum este prevăzut în art. 4 lit. a) al ordonanței, aceasta fiind ocerință obiectivă conform dispozițiilor Tratatului?; 3). Art. 110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene autorizează România, ca stat membru al Uniunii Europene, să aplice începând] cu 1 iulie 2008 taxa pe poluare vehiculelor de ocazie importate din Comunitate sau dobândite din achiziții intracomunitare și înmatriculate pentru prima dată în România, în timp ce pentru vehiculele de ocazie cumpărate din România taxa pe poluare nu este percepută? 4) Art. 110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene permite ca România să acorde, conform legislației invocate, scutirea de plată ataxei pe poluare doar autoturismelor „autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 acăror capacitate cilindrică nu depășește 2000 centimetri cubi, toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009”, în timp ce pentru autoturismele noi cu alte caracteristici decât cele expuse scutirea nu este acordată?; 5) Art. 110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că permite României să protejeze industria națională aautomobilelor, întrucât taxa de poluare se achită doar pentru autoturismele second hand importate și înmatriculate din Uniune sau din achiziții intracomunitare, în timp ce ea nu este percepută pentru autoturismele second hand deja înmatriculate în România și care fac obiectul revânzării pe teritoriul acesteia?; 6) Constituie situațiile expuse otaxare discriminatorie, interzisă de dispozițiile art. 110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în condiția în care criteriul „primei înmatriculări în România” prevăzut de art. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 50/2008 nu este unul obiectiv raportat la scopul declarat al instituirii taxei pe poluare prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” însă taxa fiind legată de acest criteriu, protejează producția națională aautoturismelor noi precum și piața internă aautoturismelor second hand? [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 50/2008:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. 1. Admisibilitatea acțiunii având ca obiect obligarea instituției prefectului, prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare și fără parcurgerea procedurii de contestare a obligației fiscale. 2. Inaplicabilitatea procedurii de contestare prevăzute la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, raportat la art. 205 - 218 din Codul de procedură fiscală, în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
;
se încarcă...