Art 10 | Ordonanță de urgență 50/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 10. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (3).

(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabilește de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcție de operațiunile aferente expertizei și nu poate depăși costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informațiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) și cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei autorității fiscale competente.

(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), autoritatea fiscală competentă va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenței de taxă față de cea plătită cu ocazia înmatriculării.

(8) Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație se poate adresa instanțelor de judecată competente, potrivit legii. Jurisprudență

(9) În cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscală competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    În acțiunea principală, din dosarul prezentat Curții reiese fără echivoc că valoarea taxei era stabilită, pe de oparte, în funcție de parametri care reflectau într-o anumită măsură poluarea cauzată de vehicul, precum capacitatea cilindrică aacestuia și norma Euro căreia îi corespundea, și, pe de altă parte, ținând seama de deprecierea vehiculului menționat. Această depreciere, care conducea la reducerea valorii obținute pe baza parametrilor de mediu, era determinată nu numai în funcție de vechimea vehiculului [elementul E în formulele prevăzute la art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 50/2008], ci și, astfel cum rezulta din art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2008 și din art. 4 și 5 din Normele metodologice, de rulajul mediu anual real al acestuia din urmă, cu condiția depunerii de contribuabil aunei declarații care să ateste acel rulaj. Pe de altă parte, în cazul în care aprecia că vechimea și rulajul mediu anual real nu reflectau, în mod corect și suficient, deprecierea reală avehiculului, contribuabilul putea să ceară, în temeiul art. 10 din O.U.G. nr. 50/2008, ca aceasta să fi fost determinată printr-o expertiză ale cărei costuri, suportate de contribuabil, nu puteau depăși costul operațiunilor aferente expertizei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 50/2008:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. 1. Admisibilitatea acțiunii având ca obiect obligarea instituției prefectului, prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare și fără parcurgerea procedurii de contestare a obligației fiscale. 2. Inaplicabilitatea procedurii de contestare prevăzute la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, raportat la art. 205 - 218 din Codul de procedură fiscală, în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...