Art 1 | Ordonanță de urgență 50/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea finanțării programelor și proiectelor pentru protecția mediului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, după cum urmează: Jurisprudență

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național;

b) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împădurirea terenurilor degradate sau defrișate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 50/2008:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Reviste:
Efectele hotărârilor prejudiciale pronunțate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...