Regimul juridic al PFA | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale -
SECȚIUNEA 1
Regimul juridic al PFA

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. Reviste (2)

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) PFA nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată și nici nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 18. - Modificări (1)

PFA este asigurată în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 19. -

(1) PFA își desfășoară activitatea folosind în principal forța de muncă și aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula și calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispozițiilor cap. II și ale art. 21. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) PFA răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Creditorii își vor executa creanțele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.

(3) Orice persoană interesată poate face dovada calității de comerciant în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) PFA își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) prin deces; Modificări (1)

b) prin voința acesteia; Modificări (1)

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Încetarea activității - sinteză pentru toate formele de activitate autorizată - Horatiu Sasu
PFA/ÎI/ÎF își încetează activitatea și este radiată din Registrul Comerțului în următoarele cazuri:
A. prin deces
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 16 din O.U.G. nr. 44/2008, în scopul exercitării activității pentru care afost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Astfel, conform art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, „persoana fizică autorizată nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care afost autorizată și nici nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă”. În schimb, întreprinzătorul persoană fizică, cel care deține oîntreprindere individuală în condițiile O.U.G. nr. 44/2008, poate angaja cu contract individual de muncă. Astfel, conform art. 24 din O.U.G. nr. 44/2008: „Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, și poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni”. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    De asemenea, potrivit art. 17 alin. (2) din același act normativ, opersoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată, iar potrivit alin. (3) al aceluiași articol de lege PFA nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Regimul juridic al PFA
Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Regimul juridic al întreprinderii familiale
Reviste:
Patrimoniul de afectațiune
Există discriminare între persoane care au desfășurat aceeași activitate în beneficiul aceleiași persoane?
PFA - limitele relațiilor contractuale cu terțe persoane
Codul muncii - Art. 10. Definiție (comentariu)
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Concepte antagonice în insolvență - contul unic și executarea silită individuală
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...