Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea și autorizarea funcționării -
Art. 9.
- Referințe în jurisprudență (2)

(1) PFA, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale și întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării. Doctrină (1)

(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să dețină un drept de folosință asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat. Modificări (1)

(3) Desfășurarea activităților economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește noțiunea de sediu, trebuie precizat că legiuitorul aavut în vedere sediul principal al persoanei juridice comerciant, iar nu sediile secundare1. Dar noțiunea de sediu acoperă și sediul profesional al persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale și întreprinderii familiale, astfel cum sunt declarate în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, și sediile sucursalelor care se înmatriculează. Articolul 3 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 fiind onormă cu caracter general, nu se va aplica în ceea ce privește sediile profesionale și sediile sucursalelor, deoarece există reglementări speciale, respectiv art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008 și, după caz, art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) din Legea nr. 26/1990. 
    1 Sediul secundar „privește o parte a activității persoanei juridice și servește la identificarea acesteia privind anumite activități ale acesteia” (E. Lupan, Drept civil. Persoana juridică, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 92).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 12 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 13 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 14 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 15 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 16 Regimul juridic al PFA
Art 17 Regimul juridic al PFA
Art 18 Regimul juridic al PFA
Art 19 Regimul juridic al PFA
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...