Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea și autorizarea funcționării -
Art. 8.
- Referințe în jurisprudență (1)

(1) Pot desfășura activități economice în una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele fizice care: Referințe în jurisprudență (1)

a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfășurarea de activități economice conform art. 4 lit. a) și b) și al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale; Modificări (1), Doctrină (1)

b) nu au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; Modificări (1), Doctrină (1)

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2); Modificări (1)

d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și al protecției muncii.

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 și următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât și pentru activitățile desfășurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora. Modificări (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Documente care atestă pregătirea profesională și documente care atestă experiența profesională - Horatiu Sasu
Pregătirea sau experiența profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:
* diploma,
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    O mențiune specială se impune pentru cazul în care curatela afost instituită pentru soluționarea unui litigiu între minor și reprezentantul său legal. Din coroborarea art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 31 din O.U.G. nr. 44/2008 rezultă că pot fi comercianți minorii de 16 ani, membri ai întreprinderilor familiale. Dacă afost instituită curatela pentru soluționarea unui litigiu, în principiu, aceasta nu afectează în nici un fel exercițiul comerțului și nu s-ar impune menționarea hotărârii în registrul comerțului. Dacă, însă, litigiul decurge din activitatea comercială sau se răsfrânge asupra patrimoniului minorului comerciant, este interesul terților să cunoască cine gestionează interesele minorului pentru că direct sau indirect le sunt afectate șansele de continuare arelațiilor comerciale și soluția în litigiu poate produce efecte asupra valorii pentru care operează gajul general. [ Mai mult... ] 

.....
    Hotărârea de condamnare acomerciantului vizează faptele prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 44/2008, respectiv fapte penale sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 12 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 13 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 14 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 15 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 16 Regimul juridic al PFA
Art 17 Regimul juridic al PFA
Art 18 Regimul juridic al PFA
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...