Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea și autorizarea funcționării -
Art. 7.
- Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) și b) au obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării. Modificări (1)

(3) În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării trebuie formulată în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1). Modificări (1)

(4) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (3), este necesară încheierea unui nou acord de constituire. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    art. 7 din O.U.G. nr. 44/2008 – pentru formele de organizare aactivității de către comercianții persoane fizice; [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    În caz de nerespectare atermenului prevăzut la alin. (3), este necesară încheierea unui nou acord de constituire (art. 7 din O.U.G. nr. 44/2008). [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    art. 7 din O.U.G. nr. 44/2008 – pentru formele de organizare aactivității de către comercianții persoane fizice; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 12 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 13 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 14 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 15 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 16 Regimul juridic al PFA
Art 17 Regimul juridic al PFA
Reviste:
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 24 august 2016 - Primii pași la ANAF, ulterior înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...