Art 39 Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 39.
- Jurisprudență

(1) Procedurile desfășurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data inițierii acestora.

(2) Persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate și înregistrate în registrul comerțului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanțe de urgență pot funcționa în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Până la împlinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfășurarea activității în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Dispozițiile cap. II se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu și-au exercitat dreptul de opțiune își încetează activitatea și vor fi radiate din registrul comerțului, din oficiu, fără nicio altă formalitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Rezoluția prin care directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerțului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluției se poate formula plângere, în condițiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 29 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 30 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 31 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 32 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 33 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 34 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 35 Dispoziții finale
Art 36 Dispoziții finale
Art 37 Dispoziții finale
Art 38 Dispoziții finale
Art 39 Dispoziții finale
Art 40 Dispoziții finale
Art 41 Dispoziții finale
Art 42 Dispoziții finale
Art 43 Dispoziții finale
Art 3 "
Art 44 Dispoziții finale
;
se încarcă...