Art 35 Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 35.
- Doctrină (1)

(1) Primăriile pot să își constituie birouri de asistență și reprezentare a persoanelor fizice prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activității desfășurate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele fizice pot opta să efectueze formalitățile prevăzute la cap. II și prin intermediul birourilor de asistență și reprezentare.

(3) Birourile de asistență și reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obținere a autorizației și înregistrării în registrul comerțului, în temeiul unei cereri de reprezentare.

(4) Birourile de asistență și reprezentare au următoarele competențe:

a) primesc și ordonează documentația pentru înregistrare și autorizare;

b) remit cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, însoțită de documentația de susținere, la registrul comerțului competent, efectuează corespondență cu acesta în scopul obținerii înregistrării și autorizării, precum și pentru primirea certificatului de înregistrare și a celorlalte acte, în original;

c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul comerțului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;

d) acordă solicitanților asistență privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării.

(5) Pentru serviciile prestate primăriile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale.

(6) Primăriile vor pune la dispoziția publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevăzute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării și documentația de susținere pot fi remise la registrul comerțului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare și înregistrare online și/sau pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conținut declarat, ori direct la registrul comerțului.

(7) În scopul liberului acces al cetățenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistență și reprezentare pot primi cereri de reprezentare și pot presta servicii de asistență, indiferent de sediul profesional al solicitantului și de registrul comerțului căruia i se adresează acesta.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Opinăm că de lege ferenda ar fi util să fie acordată și avocaților posibilitatea de acertifica specimenele de semnătură, iar în cazul comercianților persoane fizice specimenele să fie certificate și de funcționarii din cadrul Birourilor de asistență și reprezentare organizate în cadrul primăriilor conform art. 35 din O.U.G. nr. 44/2008. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 25 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 26 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 27 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 28 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 29 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 30 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 31 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 32 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 33 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 34 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 35 Dispoziții finale
Art 36 Dispoziții finale
Art 37 Dispoziții finale
Art 38 Dispoziții finale
Art 39 Dispoziții finale
Art 40 Dispoziții finale
Art 41 Dispoziții finale
Art 42 Dispoziții finale
Art 43 Dispoziții finale
Art 3 "
Art 44 Dispoziții finale
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...