Art 29 Regimul juridic al întreprinderii familiale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale - Regimul juridic al întreprinderii familiale -
Art. 29.
- Modificări (1), Reviste (1)

(1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiție de validitate. Acordul de constituire va stipula numele și prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condițiile participării, cotele procentuale în care vor împărți veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale și condițiile de retragere, sub sancțiunea nulității absolute. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toți membrii întreprinderii care au capacitate de exercițiu și reprezentanții legali ai celor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Doctrină (1)

(3) În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Fondul de comerț al unei întreprinderi familiale poate fi adus ca aport într-o societate comercială doar dacă toți membrii întreprinderii devin asociați. Altfel, persoana care nu devine asociat poate ataca oricând actul de constituire pentru nulitate relativă, fiind încheiat cu vicierea consimțământului: procura specială reglementată de art. 29 alin. (2) din O.U.G. nr. 44/2008 afost dată pentru actele apte să aducă un beneficiu, iar nu pentru acte ce îl lipsesc vădit de orice câștig. Pe de altă parte, este de observat că toți membrii întreprinderii ar trebui să întrunească condițiile pentru afi asociați în societatea în care aduc aportul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 19 Regimul juridic al PFA
Art 20 Regimul juridic al PFA
Art 21 Regimul juridic al PFA
Art 22 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 23 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 24 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 25 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 26 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 27 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 28 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 29 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 30 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 31 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 32 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 33 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 34 Regimul juridic al întreprinderii familiale
Art 35 Dispoziții finale
Art 36 Dispoziții finale
Art 37 Dispoziții finale
Art 38 Dispoziții finale
Art 39 Dispoziții finale
Reviste:
Sesiuni de îndrumare și asisten&ță contribuabili din 20 și 27 ianuarie 2016 - Declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria asiguraților obligatoriu - formular 600
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...