Art 17 Regimul juridic al PFA | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale - Regimul juridic al PFA -
Art. 17.
- Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(1) PFA nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată și nici nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Astfel, conform art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, „persoana fizică autorizată nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care afost autorizată și nici nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă”. În schimb, întreprinzătorul persoană fizică, cel care deține oîntreprindere individuală în condițiile O.U.G. nr. 44/2008, poate angaja cu contract individual de muncă. Astfel, conform art. 24 din O.U.G. nr. 44/2008: „Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, și poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni”. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    De asemenea, potrivit art. 17 alin. (2) din același act normativ, opersoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată, iar potrivit alin. (3) al aceluiași articol de lege PFA nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 12 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 13 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 14 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 15 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 16 Regimul juridic al PFA
Art 17 Regimul juridic al PFA
Art 18 Regimul juridic al PFA
Art 19 Regimul juridic al PFA
Art 20 Regimul juridic al PFA
Art 21 Regimul juridic al PFA
Art 22 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 23 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 24 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 25 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 26 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 27 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Reviste:
Există discriminare între persoane care au desfășurat aceeași activitate în beneficiul aceleiași persoane?
Codul muncii - Art. 10. Definiție (comentariu)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...