Art 14 Înregistrarea și autorizarea funcționării | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea și autorizarea funcționării -
Art. 14.
- Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 28 alin. (2), o persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.

(2) Schimbarea sediului profesional și a obiectului principal de activitate se înregistrează în registrul comerțului, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului capitol. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerțului, cu respectarea dispozițiilor privind sediul profesional și cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului capitol.

(4) Pentru desfășurarea unei activități pentru care nu s-a cerut înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării este necesară obținerea acestora potrivit prezentului capitol. Modificări (1)

(5) Cererea pentru efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se depune la registrul comerțului în care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, însoțită de declarația pe propria răspundere, prevăzută la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexă, după caz.

(6) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera un nou certificat de înregistrare în cazul prevăzut la alin. (2) și, în toate cazurile, certificatul de înscriere de mențiuni și certificatul constatator emis în baza declarației pe propria răspundere, precum și alte acte prevăzute de lege.

(7) Modificarea acordului de constituire a întreprinderii familiale se declară, în termen de 15 zile de la încheierea actului adițional, la registrul comerțului în care este înregistrată întreprinderea familială. Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va înregistra modificările și va elibera certificatul de înscriere de mențiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 44/2008, schimbarea sediului profesional și aobiectului principal de activitate se înregistrează în registrul comerțului, cu aplicarea corespunzătoare adispozițiilor prezentului capitol, iar potrivit alin. (3) din același articol de lege punctele de lucru se înregistrează în registrul comerțului, cu respectarea dispozițiilor privind sediul profesional și cu aplicarea corespunzătoare adispozițiilor prezentului capitol. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    – termenul de 15 zile prevăzut de art. 14 alin. (7) din O.U.G. nr. 44/2008 pentru declararea modificării acordului de constituire aîntreprinderii familiale; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 12 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 13 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 14 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 15 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 16 Regimul juridic al PFA
Art 17 Regimul juridic al PFA
Art 18 Regimul juridic al PFA
Art 19 Regimul juridic al PFA
Art 20 Regimul juridic al PFA
Art 21 Regimul juridic al PFA
Art 22 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 23 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Art 24 Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...