Art 1 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Reviste (3)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării și regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități economice, precum și al întreprinderilor individuale și familiale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică profesiilor liberale, precum și acelor activități economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(3) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică acelor activități economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricții de desfășurare sau alte interdicții. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Comentarii expert (9)

(4) Activitățile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se autorizează în condițiile legii speciale.

(5) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul serviciilor prestate în contextul libertății de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este ea prevăzută la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene1).

1) " Articolul 49. - În conformitate cu dispozițiile ce urmează, se elimină treptat în cursul perioadei de tranziție restricțiile privind libertatea de a presta servicii în cadrul Comunității cu privire la resortisanții statelor membre stabiliți într-un alt stat al Comunității decât cel al beneficiarului serviciilor. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozițiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanți ai unui stat terț și sunt stabiliți în Comunitate."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Criteriul accesibilității sumelor realizate din activitatea desfășurată - Horatiu Sasu
Titularul PFA/ÎI/IF poate să folosească sumele încasate imediat ce îi intră în cont sau în casă. Le poate folosi pentru scopul PFA/ÎI/IF sau pentru scop personal. Este un avantaj net față de SRL, în cazul căruia singurele sume ce pot fi folosite în interes personal de către acționar/asociat sunt salariile (forma de impozitare maximă a activității) sau dividendele, aprobate în aprilie-mai a anului următor, sau împrumuturi în condiții destul de restrictive. [ Mai mult... ]

Criteriul calificării - Horatiu Sasu
La PFA/ÎI/ÎF, așa cum reiese din art. 8 alin. (3), adesea este necesar a se dovedi experiența în domeniul în care se solicită autorizarea.
În schimb, la o societate nu se cere ca fondatorul său să fie calificat în domeniul de activitate pentru care solicită autorizarea.
[ Mai mult... ]

Criteriul contabilității și a costurilor asociate - Horatiu Sasu
În general, PFA nu are nevoie de contabil, deoarece:
a) fie își înregistrează fluxul de numerar doar ca intrări-ieșiri (venituri – cheltuieli – a se vedea capitolul respectiv, deoarece nu toate intrările sunt venituri și nu toate cheltuielile sunt recunoscute 100% ca și deductibile)
[ Mai mult... ]

Criteriul fiscalității - Horatiu Sasu
Fundamental, în decizia de alegere a formei de organizare a activității considerăm că trebuie să fie criteriul fiscalității aplicabile venitului realizat. Acesta trebuie să fie desigur privit în ansamblul criteriilor de selecție deoarece nu poate fi privit individual.
Sub aspectul impozitelor de plătit, cea mai lejeră formulă era - în 2015 – PFA.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Reviste:
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
PFA-urile întreprinderile individuale, termen limită în 16 ianuarie, pentru modificări importante
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 02 martie 2016 - Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale - formularul 204
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (I)
;
se încarcă...