Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008 | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice -
SECȚIUNEA a 2-a
Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008

Art. 2. - Derogări (2), Jurisprudență

(1) Autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 li se interzice achiziționarea de mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicații pentru birouri, astfel cum sunt clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, precum și imobile, autoturisme, aparate de aer condiționat și aparate audiovideo. Referințe (1), Jurisprudență

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) achizițiile pentru:

a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate în anii 2007 și 2008, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituții publice, deja existente, și cele care se mută în sedii noi, precum și cele din domeniul cadastrului și publicității imobiliare;

b) proiectele finanțate din împrumuturi interne și externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistență ale programelor operaționale finanțate din fonduri structurale, proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și din fonduri provenite din donații și sponsorizări;

c) imobilele și dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat; Modificări (1)

d) dotarea spațiilor de învățământ, a căminelor și cantinelor instituțiilor de învățământ superior de stat, achiziționate din fonduri provenite din venituri proprii și în completare de la bugetul de stat;

e) creșe, grădinițe, unități sanitare publice, unități de asistență medico-socială, căminele și cantinele pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; Modificări (1)

f) obiectivele de investiții cu punere în funcțiune în anul 2008, cu condiția ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare;

g) organizarea și desfășurarea Summitului NATO, alegerile locale și parlamentare și pentru participarea României la Expoziția Internațională 2008 "Apă și dezvoltare durabilă", Zaragoza, Spania; Modificări (1)

h) imobilele revendicate, precum și imobilele în care se vor muta autoritățile și instituțiile publice în vederea retrocedării imobilelor revendicate;

i) dotarea spațiilor destinate desfășurării activităților finanțate integral din venituri proprii;

j) autoturismele de transport blindate și neblindate și alte autoturisme de teren cu destinație militară.

(3) Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată spre publicare anunțul sau invitația de participare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Dispoziții generale
Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008
Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
;
se încarcă...