Art 15 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice - Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli -
Art. 15.
-

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat aflați în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și al autorităților publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Jurisprudență

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității de Valorificare a Activelor Statului și bugetele de venituri și cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Modificări (1)

(4) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2), ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale au obligația de a prezenta la Ministerul Economiei și Finanțelor situațiile financiare anuale, în vederea avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul veniturilor și cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli anuale.

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Art 5 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 6 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 7 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 8 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 9 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 10 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 11 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 12 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 13 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 14 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 15 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 16 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 17 Modificarea unor acte normative
Art 18 Modificarea unor acte normative
Art 2^1 "
Art 19 Modificarea unor acte normative
Art 20 Modificarea unor acte normative
Art 21 Modificarea unor acte normative
Art 17^1 "
Art 17^2 "
Art 22 Modificarea unor acte normative
;
se încarcă...