CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității -
← Art 23
CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - SECȚIUNEA a 2-a Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității -
Art 25 →

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității are următoarele atribuții:

a) primește în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția celor care privesc securitatea națională. Stabilirea în concret a dosarelor și a celorlalte materiale arhivistice care privesc securitatea națională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membrii ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, împreună cu conducerea instituțiilor deținătoare. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dosarele și celelalte materiale arhivistice, stabilite ca privind securitatea națională și care nu au făcut obiectul preluării, vor fi studiate în comisii mixte paritare, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din comisia mixtă, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi soluționată de o comisie formată din președintele sau vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ori împuterniciții acestora, directorul sau directorul adjunct al serviciului de informații deținător al dosarelor, președintele comisiei parlamentare de resort, consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională și consilierul primului-ministru pe probleme de securitate națională. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

b) confirmă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, înștiințările ce urmează a fi comunicate persoanelor verificate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

c) adoptă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

d) aprobă sau infirmă note de constatare și emite adeverințe, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

e) coordonează activitățile educaționale și de cercetare desfășurate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

f) acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;

g) asigură colaborarea și cooperarea științifică între Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și instituțiile similare din Europa Centrală și de Est, precum și cu orice alte instituții interesate în cercetarea activităților represive ale regimului comunist.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...