Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității - CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității -
SECȚIUNEA a 2 a Procedura de verificare a persoanelor care candidează sau ocupă unele funcții ori demnități publice

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității -
← SECȚIUNEA 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția de Președinte al României
CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității -
SECȚIUNEA a 3 a Dispoziții procedurale comune →

SECȚIUNEA a 2-a Procedura de verificare a persoanelor care candidează
sau ocupă unele funcții ori demnități publice

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (14)

(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnitățile ori funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), cu excepția celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, vor face o declarație publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Verificarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnitățile ori în funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), inclusiv pentru cele aflate în exercițiul respectivelor demnități ori funcții la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (65)

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va depune la șeful instituției care numește sau la instituția care validează alegerea ori la alte persoane sau instituții, după cum urmează: Modificări (1)

a) deputații și senatorii, precum și secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la președintele Camerei Deputaților, respectiv al Senatului României;

b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;

c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncți din Guvern și din ministere, consilierii de stat și personali ai primului-ministru, prefecții și subprefecții, directorii generali și directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum și directorii generali și directorii din ministere și asimilații acestor funcții - la Cancelaria Primului-ministru;

d) consilierii prezidențiali și de stat din Administrația Prezidențială - la Președintele României;

e) directorul în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;

f) consilierul județean, consilierul în cadrul Consiliului General al Municipiului București, secretarul general al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București - la președintele consiliului județean, respectiv primarul general al Municipiului București;

g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal și local - la primar;

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative - la șeful instituției din care fac parte aceștia. Modificări (1)

(3) Candidații la funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) și e) depun declarațiile la biroul electoral competent, în aceeași zi cu depunerea candidaturii.

(4) Autoritățile la care se depun declarațiile sunt obligate să trimită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcție, lista persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), însoțită de declarațiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date: Modificări (1)

a) numele și prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum și data și locul nașterii;

b) numele și prenumele tatălui, numele și prenumele mamei;

c) locul de muncă și funcția pe care o ocupă;

d) domiciliul din actul de identitate.

(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3, respectându-se procedurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnități sau funcții la nivel național. Practică judiciară (2)

(6) Persoanele care depun declarația pe propria răspundere sunt exonerate de obligația asigurării protecției informațiilor secrete de stat sau secrete de serviciu, în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...