Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității - CAPITOLUL V Sancțiuni

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL IV Deconspirarea Securității prin cercetarea științifică și valorificarea patrimoniului arhivistic CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii →

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 30. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor și a oricăror documente ale Securității se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorându-se cu 2 ani.

(3) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informații din dosare, de către personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(5) Darea spre publicitate, de către personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a unor date sau informații din dosare, neadevărate, de natură să lezeze viața privată sau demnitatea unei persoane, precum și prezentarea denaturată a datelor sau informațiilor din dosare, de către personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în scopul de a leza viața privată sau demnitatea unei persoane ori în scopul nedeconspirării, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1)

(6) Dacă fapta prevăzută la alin. (5) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...