CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității - SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții procedurale comune -
← Art 6
CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității - SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții procedurale comune -
Art 8 →

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (27), Practică judiciară (20)

(1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcția de specialitate întocmește o notă de constatare cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, însoțită de întreaga documentație care a stat la baza întocmirii ei, precum și de avizul Direcției juridice din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Practică judiciară (5)

(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activității în cadrul Securității sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, precum și lista documentelor pe baza cărora a fost emisă. Modificări (1), Practică judiciară (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...