Art 4 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția de Președinte al României | Ordonanță de urgență 24/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art 3 Dispoziții generale
CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității - SECȚIUNEA a 2-a Procedura de verificare a persoanelor care candidează sau ocupă unele funcții ori demnități publice -
Art 5 Procedura de verificare a persoanelor care candidează sau ocupă unele funcții ori demnități publice

CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității - SECȚIUNEA 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția de Președinte al României -
Art. 4.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8)

(1) Persoanele care candidează pentru funcția de Președinte al României vor face o declarație publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Declarațiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) În acest caz, verificarea de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a existenței documentelor și informațiilor privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a candidaților se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declarației pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1), Hotărâri judecătorești

(3) Nota de constatare sau adeverința emisă de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverința emisă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Respingeri de neconstituționalitate (4), Hotărâri judecătorești

(4) Acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia ori contestația împotriva adeverinței prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinței, la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceasta se pronunță în 48 de ore. Hotărârea instanței se atacă cu recurs în 24 de ore, recursul soluționându-se în 48 de ore de Completul de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Hotărârea instanței, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...