Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale -
← Art 2
CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității - SECȚIUNEA 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția de Președinte al României -
Art 4 →

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (40)

Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a candidaților la alegerile prezidențiale, generale, locale și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) Președintele României; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (7)

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European; Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (28)

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții, Comisar European; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

e) prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3)

g) primarii, viceprimarii, consilierii județeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului București, consilierii locali; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (52)

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (14)

i) personalul diplomatic și consular; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

j) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (2)

k) membrii în Consiliul Național al Audiovizualului; Respingeri de neconstituționalitate (2)

l) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații și notarii publici; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (11)

m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și Reformei Administrative; Respingeri de neconstituționalitate (2)

n) președintele, vicepreședinții și consilierii de conturi din cadrul Curții de Conturi; persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda Financiară și în organele vamale; Respingeri de neconstituționalitate (2)

o) președintele și președintele de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

p) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiștii politici și asimilații acestora; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

q) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar; Respingeri de neconstituționalitate (2)

r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

s) rectorul, prorectorul, secretarul științific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul științific de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (4)

ș) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3)

t) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2)

ț) personalul militar și civil cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente; Respingeri de neconstituționalitate (2)

u) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2)

v) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2)

w) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică; Respingeri de neconstituționalitate (2)

x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologi și legiști; Respingeri de neconstituționalitate (2)

y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (58)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...