CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității -
← Art 13
CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității -
Art 15 →

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7)

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercită următoarele atribuții principale:

a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului și ale altor înscrisuri care privesc propria persoană;

b) comunică, la cererea persoanelor îndreptățite, identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, în condițiile art. 1 alin. (7); Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, hotărârile judecătorești irevocabile;

d) asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite, autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

e) dă publicității informațiile și documentele cu privire la activitatea, structura și componența Securității, care atestă implicarea Securității și a altor structuri politice și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte împotriva vieții, integrității fizice sau psihice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a unor acte de trădare a intereselor naționale, cu respectarea legislației privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

f) organizează și desfășoară activități formativ-educative și sprijină cercetările, prin conferințe și expoziții, în vederea consemnării istorice a activităților represive ale regimului comunist, precum și editarea de studii științifice și documentare;

g) dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea Securității și sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

h) pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

i) pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului Justiției copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, cu modificările și completările ulterioare;

j) pune la dispoziția persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...