CAPITOLUL I Dispoziții generale -
← Art 1
CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art 3 →

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituție - instituția de spectacole sau concerte, muzeul, colecția publică, biblioteca sau așezământul cultural de drept public; Modificări (1)

b) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale în subordinea căruia funcționează instituția; Modificări (2), Practică judiciară (1)

c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității instituției de către o persoană fizică, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de sarcini, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Practică judiciară (1)

d) caiet de sarcini - cererea de oferte din partea autorității în vederea satisfacerii, prin intermediul instituției, a nevoilor culturale ale comunității, pentru o perioadă determinată de timp; Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

e) proiect de management - oferta candidatului prin care răspunde cererii formulate de autoritate în caietul de sarcini, oferind soluții concrete prin care managementul va atinge obiectivele și va îndeplini sarcinile; Modificări (2), Doctrină (1)

f) contract de management - contractul dintre autoritate și manager, încheiat pe durată determinată, prin care se încredințează managementul instituției, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Practică judiciară (1)

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează obiectivele specifice misiunii instituției și prin care managementul răspunde nevoilor culturale ale comunității;

h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

i) program minimal - parte din proiectul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...