Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea dezvoltării la nivel național a accesului la servicii de bandă largă și a dezvoltării infrastructurii de comunicații în scopul reducerii decalajului digital dintre zona urbană și cea rurală - obiectiv major al Programului de planificare strategică al Guvernului României pentru perioada 2007-2010,

în vederea optimizării utilizării spectrului de frecvențe radio cuprins între 3400-3800 MHz și a introducerii sistemelor BWA (Broadband Wireless Access - acces pe suport radio de bandă largă),

în vederea asigurării condițiilor optime pentru buna organizare a desfășurării activității Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., în vederea dezvoltării rețelei de comunicații electronice pe care aceasta o operează, a creșterii diversității serviciilor oferite, implicit a creșterii portofoliului de oportunități pentru privatizarea acestei societăți,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește introducerea de noi tehnologii, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. va elibera, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, benzile de frecvențe radio 3600-3657 MHz și 3700-3757 MHz.

(2) După eliberarea benzilor de frecvențe radio prevăzute la alin. (1), Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. va notifica Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, denumită în continuare ANRCTI, care va modifica dreptul acesteia de utilizare a spectrului radio în banda de frecvențe radio 3600-4200 MHz, în sensul restrângerii la benzile de frecvențe radio 3657-3700 MHz și 3757-4200 MHz.

Art. 2. -

(1) Dreptul de a utiliza benzile de frecvențe radio eliberate potrivit art. 1 alin. (1) se va acorda prin licențe de utilizare a frecvențelor radio, în baza unei proceduri de selecție comparativă organizate de către ANRCTI.

(2) Cuantumul taxei de licență va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), se va reglementa modul de desfășurare a procedurii de selecție comparativă, prin decizie a președintelui ANRCTI.

Art. 3. - Modificări (2)

(1) Valoarea despăgubirii acordate Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvențe nu va depăși 50% din sumele încasate cu titlu de taxă de licență, restul sumei încasate constituindu-se venit la bugetul de stat.

(2) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvențe radio se va stabili în baza unui deviz întocmit de Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. și avizat de Institutul Național pentru Studii și Cercetări în Comunicații.

Art. 4. -

(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ANRCTI va permite Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. să furnizeze rețele publice de comunicații și servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA), indiferent de tehnologie, în benzile de frecvențe radio 3657-3685 MHz și 3757-3785 MHz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) ANRCTI va impune Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. obligații privind furnizarea de rețele publice de comunicații și servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă, cel puțin la nivelul cerințelor minimale ce se vor solicita la acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prevăzute la art. 2.

Art. 5. -

Strategia și planul de acțiune în vederea implementării sistemelor BWA la nivel național în benzile de frecvențe 3410-3600 MHz și 3600-3800 MHz se vor adopta prin decizie a președintelui ANRCTI.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Karoly Borbely
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare
în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 27 februarie 2008.

Nr. 18.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...