Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile alin. (9) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

- urgența în definitivarea pașilor legali pentru asigurarea cadrului necesar aplicării noului mecanism privind datoria publică începând cu data de 1 ianuarie 2009, astfel cum s-a stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și conform celor agreate cu finanțatorii;

- necesitatea aprobării, potrivit practicii, a documentelor convenite în acest sens cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru a permite intrarea în vigoare a acestor documente la data de 1 ianuarie 2009, astfel cum a fost convenit cu finanțatorii; Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), deși sunt de acord cu aplicarea noului mecanism în cadrul acordurilor acestora, nu au considerat necesară modificarea efectivă a acordurilor de împrumut; și

- necesitatea reflectării în bugetul pe anul 2009 a sumelor necesare realizării proiectelor finanțate în cadrul acordurilor de împrumut în cauză și/sau a celor destinate acoperirii serviciului datoriei publice aferent, pentru a nu periclita implementarea în continuare a proiectelor și/sau a nu întârzia efectuarea plăților serviciului datoriei publice aferent la scadență, care pot genera costuri suplimentare de la bugetul de stat,

ținând seama de faptul că, în situația neaprobării de către Parlament a legii bugetului pe anul 2009 cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la imposibilitatea efectuării plăților serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor preluate spre administrare de Ministerul Economiei și Finanțelor, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum și a plăților în cadrul proiectelor cu finanțare rambursabilă care intră sub incidența acestui articol,

ținând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și, totodată, având în vedere depășirea termenului stabilit pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 14 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții

Art. 1. -

Se aprobă Memorandumul de înțelegere din data de 19 septembrie 2008 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finanțate de această bancă, conform prevederilor legii datoriei publice.

Art. 2. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 4 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (AND) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 2 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 159/2002~, aprobată prin Legea ~nr. 86/2003~, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 3 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă ''Administrația Fluvială a Dunării de Jos'' Galați, la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă ''Administrația Fluvială a Dunării de Jos'' Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 187/2002~, aprobată prin Legea ~nr. 120/2003~, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 3 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții, la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea ~nr. 440/2003~, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea ~nr. 250/2004~.

Art. 7. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate ''C.F.R'' - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea ~nr. 217/2006~.

Art. 8. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții, la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea ~nr. 218/2006~.

Art. 9. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavodă-Constanța, ratificat prin Legea ~nr. 151/2006~.

Art. 10. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 71/2007~, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 330/2007~.

Art. 11. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții, la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului ~nr. 442/2005~.

Art. 12. -

Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București ''METROREX'' - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București ''METROREX'' - S.A. referitor la finanțarea Proiectului privind modernizarea metroului din București - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului ~nr. 2/2007~.

CAPITOLUL II Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei
publice guvernamentale

Art. 13. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, fondurile în lei necesare rambursării împrumuturilor, achitării dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A și 1B se vor asigura din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor ''Acțiuni generale''. Orice alte dispoziții contrare din actele normative de ratificare/aprobare a acordurilor de împrumut sau, după caz, a actelor normative de aprobare a contractării și/sau a garantării împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A și 1B se abrogă.

(2) Pentru împrumuturile aflate la 1 ianuarie 2009 numai în rambursare, protocolul de predare-preluare ce urmează a se încheia între Ministerul Economiei și Finanțelor și ordonatorii principali de credite și/sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, va stabili, printre altele, și elemente privind plata serviciului datoriei publice aferent acestora, fără a mai fi necesară modificarea acordurilor de împrumut subsidiar și/sau a convențiilor de garantare, indiferent de denumirea acestora, încheiate între Ministerul Economiei și Finanțelor și respectivii ordonatori principali de credite și/sau operatori economici, după caz.

Art. 14. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009 și până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2009, se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să efectueze plata serviciului datoriei publice aferent împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A și 1B, din bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor ''Acțiuni generale'', în limita sumelor propuse în proiectul de buget pe anul 2009.

Art. 15. -

Prin preluarea spre administrare de către Ministerul Economiei și Finanțelor a împrumuturilor prevăzute în anexa nr. 1B se înțelege preluarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor a obligației privind efectuarea plății serviciului datoriei publice aferent acestora, prevederile acordurilor de împrumut fiind aplicabile în continuare și împrumutații având în continuare calitatea de împrumutați.

Art. 16. -

(1) Obligațiile financiare aferente plății serviciului datoriei publice pentru împrumuturile prevăzute în anexele nr. 1A și 1B se scad din contabilitatea ordonatorilor principali de credite și/sau a operatorilor economici și se preiau de Ministerul Economiei și Finanțelor pe baza protocoalelor de predare-preluare ce urmează a fi încheiate cu ordonatorii principali de credite și/sau operatorii economici, după caz, până la data de 31 decembrie 2008, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

(2) În contabilitatea ordonatorilor principali de credite și/sau a operatorilor economici, operațiunile de scădere din contabilitate a obligațiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.

(3) În contabilitatea Ministerului Economiei și Finanțelor ''Acțiuni generale'', operațiunile de înregistrare în contabilitate a obligațiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.

(4) Soldul creditor al rezultatului reportat, înregistrat în contabilitatea operatorilor economici în urma operațiunilor de scădere din contabilitate a obligațiilor financiare prevăzute la alin. (1) se repartizează în contul de rezervă analitic distinct ''Alte rezerve''.

(5) Operațiunile contabile prevăzute la alin. (2)-(4) se vor efectua în cursul lunii ianuarie 2009.

Art. 17. -

Pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 1B, ordonatorii principali de credite și/sau operatorii economici vor ține o evidență extracontabilă a obligațiilor financiare respective, urmând ca acestea să fie stinse din evidență pe baza înștiințărilor transmise de Ministerul Economiei și Finanțelor privind efectuarea plăților.

CAPITOLUL III Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi

Art. 18. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, tragerea sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția sumelor aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, va fi efectuată de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 19. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile prevăzute în anexa nr. 2 și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective, care se asigură de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat. Referințe (3)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 20. -

În cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament până la data de 1 ianuarie 2009:

a) cheltuielile aferente proiectelor finanțate în cadrul împrumuturilor prezentate în anexa nr. 2, prevăzute la art. 19 alin. (1), vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetului de stat, în limita lunară de 1/12 din totalul acestor cheltuieli cuprinse în proiectul de buget pe anul 2009, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

b) cheltuielile aferente proiectelor finanțate în cadrul împrumuturilor prezentate în anexa nr. 2, prevăzute la art. 19 alin. (2), vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetului de stat, cu modificările ulterioare, conform prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 3, potrivit art. 14 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și conform celor agreate cu finanțatorii, se vor aplica în continuare procedurile de tragere inițiale stabilite în acordurile de împrumut încheiate cu finanțatorii.

(2) Preluarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor a obligațiilor financiare aferente plății serviciului datoriei publice pentru tragerile ulterioare datei de 1 ianuarie 2009, efectuate potrivit alin. (1), precum și pentru cele aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009 se realizează prin amendarea periodică a protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 16 și cu respectarea principiilor stabilite la art. 16 alin. (1)-(4) și art. 17 din prezenta ordonanță de urgență, după caz.

CAPITOLUL IV Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea
la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate

Art. 22. -

Legea nr. 527/2001 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (AND) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Implementarea contractului de finanțare va fi realizată de către Administrația Națională a Drumurilor, reorganizată în Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administrația Națională a Drumurilor din România'', aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 la Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și tras din împrumut și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectului, care se asigură în completare de la bugetul de stat, potrivit alin. (2), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 23. -

Legea nr. 400/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 22 octombrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 24. -

Legea nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 25. -

Legea nr. 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și va cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 26. -

Legea nr. 441/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția locală la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, asigurată de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 27. -

Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția părții române la finanțarea proiectului, asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 3 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 28. -

Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 9 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Implementarea contractului va fi realizată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția Guvernului României la realizarea proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 29. -

Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (6) se modifică sub formă de acorduri subsidiare și vor cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Ministerului Dezvoltații, Lucrărilor Publice și Locuințelor, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 30. -

Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 17 iunie 2005, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Implementarea Acordului se realizează de Ministerul Economiei și Finanțelor (M.E.F.) prin cele două unități de management al proiectului (U.M.P.), înființate la nivelul entităților cu responsabilități în implementarea proiectului, și anume: Grupul pentru coordonarea programului de închidere și ecologizare a minelor (Grupul) și, respectiv, Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (Agenția), care colaborează cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (Fondul).

...............................................................................................................................

(5) Raportul dintre Agenție și Fond, responsabilitatea Fondului în derularea Schemei de dezvoltare socială a comunităților miniere (Schema), precum și mecanismul de disponibilizare gratuită a sumelor solicitate de Fond, atât pentru Schemă, cât și pentru asigurarea asistenței tehnice, pregătirii și acoperirii cheltuielilor operaționale aferente Fondului și activităților desfășurate de acesta legate de Schemă, vor fi reglementate prin acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (4). Sumele astfel disponibilizate Fondului în cadrul acestui proiect vor fi cuprinse în bugetul M.E.F., la capitolul ''Acțiuni generale economice''.''

2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (4) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea tuturor activităților proiectului, inclusiv a celor desfășurate de Fond, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 31. -

Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare și cuprind drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuieli echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția părții române la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 32. -

Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 20 iunie 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, incluzând și taxele și impozitele aferente acestuia, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Sănătății Publice, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul Ministerului Sănătății Publice ca sume alocate din intrări de credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.''

Art. 33. -

Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavodă - Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 mai 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 34. -

Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (1) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile si obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Justiției, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 35. -

Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 8 iunie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 36. -

Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 2 iunie 2006, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 37. -

Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 iunie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 38. -

Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 20 iunie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 39. -

Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 26 iulie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, asigurată de la bugetul de stat, potrivit alin. (1) lit. b) și alin. (2), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 40. -

Legea nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului ''Inițiativa Copiii Străzii'', semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente care se asigură de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 41. -

Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (3) se modifică sub formă de acorduri subsidiare și toate acordurile subsidiare cuprind drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, incluzând și taxele și impozitele aferente, prevăzute la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalitații de Șanse, Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerului Economiei și Finanțelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 42. -

Legea nr. 57/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la București la 5 octombrie 2006, și privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 16 martie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare și cuprind drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Sănătății Publice în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1), cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise de Ministerul Sănătății Publice și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în bugetul acestuia ca sume alocate din intrări de credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.''

Art. 43. -

Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 3 iulie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare și cuprind drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 44. -

Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 26 iulie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) și art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 45. -

Legea nr. 225/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Mediului și Dezvoltării, Durabile în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 46. -

După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 28 august 2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar.''

Art. 47. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 29 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Implementarea contractului va fi realizată de către Administratia Națională a Drumurilor (AND), reorganizată în Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile si obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției Guvernului României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, care se asigură de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 48. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă ''Administrația Fluvială a Dunării de Jos'' Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Implementarea Contractului va fi realizată de către Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos» Galați, denumită în continuare Administrația Fluvială a Dunării de Jos.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției Guvernului României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, precum și a contravalorii altor costuri locale vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 49. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului ''Săli de sport'', semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 23 martie 2004, aprobată prin Legea nr. 145/2004, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 50. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, prevăzute la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat.''

Art. 51. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului ''Economia bazată pe cunoaștere'', semnat la București la 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, prevazută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, prin U.M.P., poate efectua plăți în valută către rezidenți, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri și servicii, conform acordului de împrumut.''

Art. 52. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 și 446 bis din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 53. -

Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, incluzând și taxele și impozitele aferente acestuia, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Sănătății Publice, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1), cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise și operaționale și după 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul Ministerului Sănătății Publice ca sume alocate din intrări de credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.''

Art. 54. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro și maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării parțiale a necesarului de finanțat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 octombrie 2006, se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut, precum și taxele și impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 5, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 55. -

Hotărârea Guvernului nr. 2/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București ''METROREX'' - S.A. referitor la finanțarea Proiectului privind modernizarea metroului din București - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 16 ianuarie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției României la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele, precum și oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 56. -

Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părtilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 57. -

Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 5 septembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) și art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 58. -

Hotărârea Guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Art. 59. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului ''Reforma educației timpurii în România'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 și 887 bis din 27 decembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, prevăzută la art. 3 și 4, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

CAPITOLUL V Măsuri administrative în scopul preluării eficiente și operative a
operațiunilor de trageri și rambursări aferente împrumuturilor
care cad sub incidența art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Art. 60. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei și Finanțelor se majorează cu 23 de posturi ocupate și vacante, prin redistribuire de la autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.

(2) Personalul și posturile vacante vor fi preluate, pe bază de protocol, de către Ministerul Economiei și Finanțelor de la autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Personalul preluat potrivit prevederilor alin. (2), care are calitatea de funcționar public, se transferă în interesul serviciului, potrivit legii.

(4) Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2008 se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor ca, la propunerea autorităților și instituțiilor publice cuprinse în anexa nr. 4, să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetelor acestora, precum și în structura și bugetul Ministerului Economiei și Finantelor.

Art. 61. -

Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 12 noiembrie 2008.

Nr. 157.

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei și
Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finanțate
de această bancă, conform prevederilor legii datoriei
publice, semnat la București la 19 septembrie 2008

Nr. 20.781
Serapis Nr. 2000 0080

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

ACORD
privind Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană
de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România - S.A. (AND) la București la 28 octombrie 2008
și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 21.489
Serapis Nr. 2001 0269

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

ACORD
privind Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană
de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România - S.A. la București la 28 octombrie 2008
și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 21490 (RO)
Serapis nr. 2000 0540

România - Proiectul de protejare a Malului Canalului Sulina

ACORD
privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanțare convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca
Europeană de Investiții și Regia Autonomă ''Administrația Fluvială
a Dunării de Jos Galați'', semnat la București la 28 octombrie 2008
și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008

FI Nr. 22.134
Serapis Nr. 2002-0529

România - Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Școlare din România

ACORD
privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană
de Investiții, semnat la București la 28 octombrie 2008 și la
Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 22.417
Agora No. 2002 0091

Proiectul de construire a Autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., semnat la
București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 23.372 (RO)
Serapis Nr. 2001 0413

România - Proiect de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV - TEN

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de
Investiții și Compania Națională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., semnat
la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 23.371 (RO)
Serapis Nr. 2004 0500

România - Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană
de Investiții, la București la 28 octombrie 2008 și la Luxemburg
la 6 noiembrie 2008

Nr. 23.370 (RO)
Serapis Nr. 2004 0605

România - Proiect privind construcția autostrăzii Cernavodă - Constanța

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană
de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România - S.A., la București la 28 octombrie 2008 și la
Luxemburg la 6 noiembrie 2008

ANEXA Nr. 14

Nr. 23.840
Serapis Nr. 2003 0153

România - Proiectul privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de
Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România - S.A. la București la 28 octombrie 2008 și la
Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 22.943
Serapis Nr. 2004 -0177

Proiect privind reabilitarea sectorului sanitar

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de
Investiții la București la 28 octombrie 2008 și la
Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Nr. 23.639 (RO)
Serapis Nr. 2005 0505

Proiect de modernizare a metroului din București - etapa a III-a

ACORD
privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanțare, convenit între
România, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca Europeană de
Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București
''METROREX'' - S.A. la București la 28 octombrie 2008 și la
Luxemburg la 6 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...