Măsuri administrative în scopul preluării eficiente și operative a operațiunilor de trageri și rambursări aferente împrumuturilor care cad sub incidența art 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică | Ordonanță de urgență 157/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Măsuri administrative în scopul preluării eficiente și operative a
operațiunilor de trageri și rambursări aferente împrumuturilor
care cad sub incidența art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Art. 60. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei și Finanțelor se majorează cu 23 de posturi ocupate și vacante, prin redistribuire de la autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.

(2) Personalul și posturile vacante vor fi preluate, pe bază de protocol, de către Ministerul Economiei și Finanțelor de la autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Personalul preluat potrivit prevederilor alin. (2), care are calitatea de funcționar public, se transferă în interesul serviciului, potrivit legii.

(4) Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2008 se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor ca, la propunerea autorităților și instituțiilor publice cuprinse în anexa nr. 4, să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetelor acestora, precum și în structura și bugetul Ministerului Economiei și Finantelor.

Art. 61. -

Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 157/2008:
Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale
Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Măsuri administrative în scopul preluării eficiente și operative a operațiunilor de trageri și rambursări aferente împrumuturilor care cad sub incidența art 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică
;
se încarcă...