Art 59 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate | Ordonanță de urgență 157/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate -
Art. 59.
-

Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului ''Reforma educației timpurii în România'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 și 887 bis din 27 decembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, prevăzută la art. 3 și 4, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 157/2008:
Art 54 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 6 "
Art 55 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 56 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 57 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 4^1 "
Art 58 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 59 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 4^1 "
Art 60 Măsuri administrative în scopul preluării eficiente și operative a operațiunilor de trageri și rambursări aferente împrumuturilor care cad sub incidența art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Art 61 Măsuri administrative în scopul preluării eficiente și operative a operațiunilor de trageri și rambursări aferente împrumuturilor care cad sub incidența art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
;
se încarcă...