Art 29 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate | Ordonanță de urgență 157/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate -
Art. 29.
-

Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (6) se modifică sub formă de acorduri subsidiare și vor cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Ministerului Dezvoltații, Lucrărilor Publice și Locuințelor, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 157/2008:
Art 25 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 26 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 27 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 28 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 2 "
Art 3^1 "
Art 4^1 "
Art 29 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 30 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 2 "
Art 31 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 32 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 33 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 34 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
;
se încarcă...