Art 25 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate | Ordonanță de urgență 157/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate -
Art. 25.
-

Legea nr. 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar și va cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.''

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și din contribuția României la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.''

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 157/2008:
Art 19 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 20 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 21 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 22 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 2 "
Art 3^1 "
Art 23 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 24 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 25 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 26 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 27 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 3^1 "
Art 28 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 2 "
Art 3^1 "
Art 4^1 "
Art 29 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
;
se încarcă...