Art 13 Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale | Ordonanță de urgență 157/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale -
Art. 13.
-

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, fondurile în lei necesare rambursării împrumuturilor, achitării dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A și 1B se vor asigura din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor ''Acțiuni generale''. Orice alte dispoziții contrare din actele normative de ratificare/aprobare a acordurilor de împrumut sau, după caz, a actelor normative de aprobare a contractării și/sau a garantării împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A și 1B se abrogă.

(2) Pentru împrumuturile aflate la 1 ianuarie 2009 numai în rambursare, protocolul de predare-preluare ce urmează a se încheia între Ministerul Economiei și Finanțelor și ordonatorii principali de credite și/sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, va stabili, printre altele, și elemente privind plata serviciului datoriei publice aferent acestora, fără a mai fi necesară modificarea acordurilor de împrumut subsidiar și/sau a convențiilor de garantare, indiferent de denumirea acestora, încheiate între Ministerul Economiei și Finanțelor și respectivii ordonatori principali de credite și/sau operatori economici, după caz.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 157/2008:
Art 3 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 4 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 5 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 6 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 7 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 8 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 9 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 10 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 11 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 12 Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții
Art 13 Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale
Art 14 Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale
Art 15 Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale
Art 16 Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale
Art 17 Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale
Art 18 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 19 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 20 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 21 Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi
Art 22 Modificarea și completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate
Art 2 "
;
se încarcă...