Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 68. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale, pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România își schimbă denumirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, iar Registrul național unic al asistenților medicali și moașelor din România își schimbă denumirea în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

(3) Dețin de drept calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali înscriși până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 69. - Modificări (1)

(1) În vederea facilitării accesului la exercițiul profesiei de asistent medical generalist și, respectiv, al profesiei de moașă pe teritoriul României, Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, recunoaște calificările de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, dobândite în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, de cetățenii acestor state, iar încadrarea în muncă se face conform legii.

(2) Modificarea și completarea normelor de recunoaștere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European și de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora, aflate în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, se face de către Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 70. -

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și deciziile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care privesc organizarea și funcționarea acestuia, se publică de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 71. -

După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administrația publică locală, prin consiliile județene și Consiliul Municipiului București, poate da în administrare filialelor județene și Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România spații corespunzătoare pentru desfășurarea activității, la solicitarea acestora.

Art. 72. -

(1) Pregătirea asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali se realizează prin următoarele forme de învățământ:

a) învățământ universitar;

b) învățământ sanitar postliceal.

(2) În învățământul universitar pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali și postliceal sanitar se pot înscrie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

(3) Specializările și cifrele anuale de școlarizare pentru școlile postliceale sanitare de stat și private acreditate, precum și pentru facultățile cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultățile de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Modificări (1)

Art. 73. -

(1) Titularii diplomelor eliberate de școlile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum și titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de școlile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învățământul postliceal sanitar, în condițiile stabilite de senatele universităților, conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

(2) Absolvenții învățământului superior care promovează examenul de licență pot urma studii postuniversitare.

Art. 74. -

(1) Alegerile organizate conform prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, cu modificările ulterioare, rămân valabile până la expirarea mandatului actualelor organe de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență se vor organiza alegeri pentru completarea organelor de conducere alese în condițiile alin. (1), conform art. 50 alin. (4) și art. 55 alin. (2), cu următoarele funcții:

a) un vicepreședinte al biroului consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

b) un președinte de onoare și un vicepreședinte al Biroului executiv al Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

(3) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, înființat și organizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, este continuatorul de drept al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, înființat potrivit legilor anterioare. Drepturile și obligațiile anterioare vor trece în patrimoniul noii instituții, organizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 75. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 76. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare.

Mergi la:
Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical
Dispoziții privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene
Organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...