Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 72.
-

(1) Pregătirea asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali se realizează prin următoarele forme de învățământ:

a) învățământ universitar;

b) învățământ sanitar postliceal.

(2) În învățământul universitar pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali și postliceal sanitar se pot înscrie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

(3) Specializările și cifrele anuale de școlarizare pentru școlile postliceale sanitare de stat și private acreditate, precum și pentru facultățile cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultățile de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Modificări (1)

Mergi la:
Art 62 Răspunderea disciplinară
Art 63 Răspunderea disciplinară
Art 64 Răspunderea disciplinară
Art 65 Răspunderea disciplinară
Art 66 Răspunderea disciplinară
Art 67 Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 72 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 73 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 74 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 75 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 76 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...