Art 67 Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat | Ordonanță de urgență 144/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat -
Art. 67.
-

(1) Ministerul Sănătății Publice, în calitate de autoritate de stat, urmărește ca activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România să se desfășoare în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Reprezentantul autorității de stat cu rang de secretar de stat în Ministerul Sănătății Publice este membru al Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și este numit prin ordin al ministrului sănătății publice. Modificări (1)

(3) În cazul în care reprezentantul autorității de stat constată că nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare și informează Ministerul Sănătății Publice în acest sens. Modificări (1)

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătății Publice se adresează instanțelor judecătorești competente. Modificări (1)

Mergi la:
Art 57 Organizarea la nivel național
Art 58 Organizarea la nivel național
Art 59 Organizarea la nivel național
Art 60 Organizarea la nivel național
Art 61 Organizarea la nivel național
Art 62 Răspunderea disciplinară
Art 63 Răspunderea disciplinară
Art 64 Răspunderea disciplinară
Art 65 Răspunderea disciplinară
Art 66 Răspunderea disciplinară
Art 67 Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 72 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 73 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 74 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 75 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 76 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...