Art 31 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali | Ordonanță de urgență 144/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene - Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali -
Art. 31.
-

(1) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de servicii în România, acesta va înainta Ministerului Sănătății Publice următoarele documente: Modificări (1)

a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează durata prestării, natura acesteia, locul de desfășurare a acestor activități, precum și domeniul de asigurare ori alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;

b) copia documentului de cetățenie;

c) documentul emis de statul membru de stabilire prin care se atestă că, la data eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în acest stat membru și că nu îi este interzisă exercitarea activităților, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, nici măcar temporar;

d) copia legalizată a diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităților în cauză.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare și se reînnoiește o dată pe an, dacă prestatorul intenționează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România.

(3) În cazul asistenților medicali prevăzuți la art. 26, aflați la prima prestare temporară sau ocazională de servicii, autoritățile competente române pot verifica formarea profesională a prestatorului. Verificarea este posibilă numai în cazul în care are ca scop evitarea producerii daunelor grave aduse sănătății pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului și în măsura în care nu depășește ceea ce este necesar în acest sens. Modificări (1)

(4) În termen de până la 30 de zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), autoritățile competente române informează solicitantul, după caz, cu privire la decizia de neaplicare a prevederilor alin. (3), cu privire la decizia de verificare a calificării profesionale și rezultatul verificării efectuate. În cazul în care autoritățile competente române întâmpină dificultăți care pot conduce la întârzieri în soluționarea cererii, acestea informează, în termenul menționat, solicitantul asupra motivelor întârzierii, precum și asupra intervalului de timp necesar formulării unei decizii. În această situație, decizia se va lua până la sfârșitul lunii a doua de la data înregistrării informațiilor solicitate în completare. Prestarea de servicii se va face în termen de 30 de zile de la data deciziei luate în baza prevederilor prezentului alineat de către autoritățile competente române. În absența unui răspuns din partea autorităților competente române în termenele prevăzute, serviciile pot fi prestate. Modificări (1)

(5) În cazul unei diferențe semnificative între calificarea profesională însușită de asistenții medicali prevăzuți la art. 26 în statul membru de stabilire și formarea în aceeași profesie impusă în România, de natură să afecteze în mod negativ sănătatea beneficiarului, autoritățile competente române solicită prestatorului să demonstreze, printr-o probă de aptitudini, că a obținut competențele și cunoștințele neacoperite de titlurile de calificare ale acestuia. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 144/2008:
Art 21 Autorizarea exercitării profesiei
Art 22 Autorizarea exercitării profesiei
Art 23 Autorizarea exercitării profesiei
Art 24 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 25 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 26 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 27 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 28 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 29 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 30 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 31 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 32 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 33 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 34 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 35 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 36 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 37 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 38 Dispoziții generale
Art 39 Dispoziții generale
Art 40 Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Art 41 Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
;
se încarcă...